Clip nhân viên chuyển phát nhanh vứt hàng của khách không thương tiếc

 

Trên mạng lan truyền clip nhân viên giao hàng vứt hàng của khách hàng. Dù được đóng gói như thế nào khi chuyển phát nhanh  thì việc vứt đồ vẫn có thể làm hỏng đồ khi chuyển hàng hóa.

Đây là cách đóng gói hàng hóa của ViExpress

  Cách xử lý khi phát không thành công VNPost

Viết một bình luận